Bonjour♪ Koiaji Pâtisserie Wiki

The opening song of the anime.

Song: Bonjour♪Magic

By: Les*Fleurirs [Ryou Kouzuki (CV: Kaito Ishikawa), Mitsuki Aoi (CV: Tetsuya Kakihara), Gilbert Hanafusa (CV: Ryouhei Kimura), Yoshinosuke Suzumi (CV: Hikaru Midorikawa)]

 

Bonjour♪_Koiaji_Pâtisserie_op

Bonjour♪ Koiaji Pâtisserie op